Impressum

BAUWERT Aktiengesellschaft

Büro Berlin:
Neues Kranzlereck, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin

Tel. 030. 832 11 5 – 0
Fax 030. 832 11 5 – 101
E-Mail info@bauwert.de

Steuer Nr.: 14/ 691/ 69697
Handelsregister: HRB 15138, Amtsgericht Regensburg

Vorstand: Dr. Jürgen Leibfried und Michael Staudinger

Aufsichtsrat: Prof. Dr. Herbert Henzler (Vors.), Lothar Lanz, Dr. Bernhard Heiss